Budsjett

En enkel mal for et årlig husholdningsbudsjett. Du kan fylle ut alle inntekter og utgifter for hver måned og gjøre budsjettet om til et regnskap i løpet av den gjeldende måneden. I tillegg får du en oversikt over gjenomsnittsforbruket ditt i fanen «Gjennomsnittsmåned».  Artig for å følge med på pengestrømmen og lett å bruke når du trenger mer kontroll over økonomien.

 

 

Få se