Små straumdrag #1

Gniss

Gniss

Gniss gniss gniss

Det seier gniss.

Det gjer det

På den ville måten

Den spanande måten

Den rå måten.

 

Det gnissar seg mot når det skal gnisse seg med

Gnissar seg vidare

Gnissar fram og tilbake

Vil gnisse hol

Vil gnisse

Og gnisse

Og gnisse

Til det ikkje er meir att

Å gnisse på.